ค่าจัดฟันของ"ศูนย์ทันตกรรมปากน้ำ"

  ค่าจัดฟันของคลินิกฯ มีการแบ่งจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนมากทีเดียว และสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ในบางช่วงเวลาจะมีการจัดโปรโมชั่นในราคาพิเศษ ซึ่งท่านสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของคลินิกฯ

ค่ารักษาจัดฟันไม่เกิน   45,000 บาท (โดยไม่รวมค่า Retainer หลังการจัดฟัน)ค่ารักษา

ครั้งที่   1 .....................................  3000  บาท    (เมื่อตรวจ และตกลงรักษา  พิมพ์ปาก)

 

ครั้งที่   2 ................................. ไม่มีค่าใช้จ่าย     (ถ่ายรูปก่อนการรักษา และเอ็กซเรย์ ) 

 

ครั้งที่   3-10 .........................ครั้งละ  3000 บาท   (เร่ิมติดเครื่องมือจัดฟัน บนหรือล่าง)

 

ครั้งที่   11เป็นต้นไปจนเสร็จ....ครั้งละ 1200 บาท     ............................

หมายเหตุ

*  ทันตแพทย์จัดฟัน แต่ละท่านอาจจะข้ามหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรักษา ซึ่งจะไม่เหมือนกัน

*   ติดเครื่องมือจัดฟันในครั้งที่ 3 ซึ่งหลังจากนั้นจะนัดห่างกันครั้งละ 1 เดือนถึง1เดือนครึ่ง 

*   รวมค่าถ่ายเอ็กซเรย์ ฟิลม์ใหญ่ สองฟิมล์แล้ว

*   ทั้งนี้ราคาจัดฟันนี้  ยังไม่ได้รวมค่าทำฟันในส่วนอื่นๆ เช่น การอุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรกเหงือก  รักษารากฟัน  ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด

      ซึ่งขอให้ทำการรักษาภายในคลินิคฯทั้งหมด   ทั้งนี้หากเกิดปัญหาใดๆระหว่างจัดฟัน เช่น ฟันที่อุดแล้วมีปัญหา    จะได้รับการแก้ไขได้ง่าย และอาจจะไม่มีค่าใช้จ่าย

      สำหรับ ผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาทำฟันได้ ท่านอาจจะไปรักษาเองได้ตามสะดวก  แต่หากมีปัญหาในระหว่างจัดฟัน ทำให้ต้องถอดเครื่องมือบางตัว อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

*  หากการรักษาเสร็จเร็วก่อนกำหนด  คลินิกฯจะเก็บ ราคาจัดฟันตามระยะเวลาที่ทำการรักษาจริงซึ่งอาจจะไม่ถึง 45,000 บาท

 

* คลินิกฯประกันราคาค่าจัดฟัน โดยหากเก็บค่าจัดฟันครบตามจำนวนที่แจ้งไว้  แต่การจัดฟันยังไม่เสร็จเรียบร้อย จะไม่มีการเก็บค่าจัดฟันเพิ่มใดๆ 

 

* ผู้ป่วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายจัดฟันเพิ่ม เป็นบางครั้งที่พบบ่อยๆ เช่น ทำเครื่องมือจัดฟันหลุด หลังจากติดไปแล้วหลายครั้ง คนไข้ที่ขาดการรักษาไปนานๆ เป็นต้น

 

* หลังจากเสร็จการดัดฟัน และถอดเครื่องมือจัดฟันติดแน่นออกแล้ว  ผู้ป่วยทุกท่านจะต้องมีการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน  หรือRetainer (ลักษณะเป็นลวดเส้นเดียวซึ่งถอดเข้าออกได้) เพื่อกันการเคลื่อนฟันกลับ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างหากอีกประมาณ 3,500-4,000 บาท

*ผู้ป่วยที่เข้าวัยผู้ใหญ่ หรือ มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น  โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่แรก

 

ราคาจัดฟันที่แจ้งไว้ของคลินิกฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามให้แน่ใจก่อนเริ่มการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

 

      ทันตกรรมทั่วไป

ขูดหินปูน                               800 - 1200   บาท

ถอนฟัน                                  600 - 800     บาท

ผ่าฟันคุด                               1000 - 3500 บาท

อุดฟัน อมัลกัมด้านแรก            600 - 950    บาท

อุดฟันสีเหมือนฟันด้านแรก       600 - 1200   บาท

         

   

       ทันตกรรมสำหรับเด็ก

อุดฟันน้ำนม  ซี่ละ                     500 - 600 บาท

ถอนฟันน้ำนม  ซี่ละ                   400 - 500 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน  ซี่ละ            300 - 400 บาท

อุดและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR)  500 - 600 บาท

เคลือบฟลูโออไรด์ทั้งปาก           300 - 500 บาท

รักษาโพรงประสาทฟัน                     1500 บาท

รักษารากฟันน้ำนม              2000 - 3000 บาท

ครอบฟันโลหะไร้สนิม ซี่ละ    2000 -3500บาท 

     

       รักษารากฟันแท้ ( ไม่ร่วมค่าอุดฟัน )

ฟันหน้า                                          4000 บาท

ฟันกรามน้อย                                  5000 บาท

ฟันกรามใหญ่                      6000 - 8000 บาท

       

        รักษารากฟันแท้+เดือน+ครอบฟัน

ฟันหน้า                                             12000 บาท

ฟันกรามน้อย                                      15000 บาท

ฟันกรามใหญ่                         16000 - 18000 บาท

ฟันปลอดถอดได้

   แบบฐานพลาสติก ซี่แรก                    1500 บาท

                     ซี่ต่อไป  ซี่ละ                      300 บาท

   ตะขอตั;ละ                                           300 บาท

   โครงโลหะ  2  ซี่แรก                           6000 บาท

                      ซี่ต่อไป ซี่ละ                       500 บาท

ทำ Splint ( ไนท์การด์ )                        2000 บาท

ฐานพลาสติกยืดหยุ่นได้ Val past

          RB  ซี่แรก                                    4000 บาท

                 ซี่ต่อไปติดกัน                          700 บาท

          TP ซี่แรก                                      5000 บาท

                ซี่ต่อไป  ซี่ละ                              700 บาท

ฟันปลอมทั้งปาก                                    20000 บาท

              เพิ่มตะแกรงโลหะ                      1500 บาท

ฟันปลอมครึ่งปาก ( บน หรือ ล่าง )      15000 บาท

             

 

          ฟันปลอมติดแน่น

     ฟันเดือย  ซี่ละ                                            2500 บาท

     ครอบฟัน  โลหะธรรมดา  ซี่ละ             6500-7000 บาท

                       โลหะคุณภาพดี ซี่ละ        8000 - 12000 บาท

 

            ฟอกสีฟัน 

ฟอกสีฟัน   น้ำยา  4 หลอด                        4800 บาท

ฟอกสีฟัน   น้ำยา  8 หลอด                        6500 บาท

ฟอกสีฟัน เลเซอร์                                       9800 บาท

ติดต่อเรา 

สาขาปากน้ำ 2  02-702-5516(-8)

สาขาโลตัส 02-7597882(-3)

สาขาสำโรง 02-739-7738(-9)

สาขาปากน้ำ 02-388-1153(-4)​

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now